Informacja o wynikach naboru na stanowisko głównego księgowego

Ogłoszenie o naborze kandydatów na kierownicze stanowisko głównego księgowego

Sposób składania dokumentów: osobiście (w zamkniętych kopertach) lub przesłać pocztą na adres: Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile, ul. Sikorskiego 73, 64-920 Piła. Koperty doręczone osobiście lub listownie należy opatrzyć dopiskiem „Nabór na stanowisko głównego księgowego”.

Termin składania dokumentów: do dnia 20 grudnia 2021 r. do godziny 13:00.

 

  • redaktor: Ewa Adamczyk
  • data utworzenia strony: 24-11-2021 | 09:35
  • data ostatniej modyfikacji: 24-11-2021 | 09:35