Zespół Szkół Gastronomicznych w Pile jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego w Pile.

Mienie szkoły stanowi własność Powiatu Pilskiego.

Zestawienie głównych składników majątku  ZSG w Pile:

 •  Grunty:
  - działka 171/1 - 139 800,00 PLN,
  - działka 171/2 -  74 160,00 PLN,
  - Stadion 279/8 - 2 627,97 PLN,
  - Stadion 279/9 - 4 730,35 PLN.

   
 •  Budynki:
  - budynek szkoły - 2 022 011,71 PLN,
  - budynek hali widowiskowo-sportowej - 7 725 153,97 PLN,
  - budynek sali gimnastycznej - 126 322,01.

   
 • Ogrodzenie szkoły - 103 110,29 PLN.
   
 • Maszyny i urządzenia: 25 491,90 PLN.
   
 • Wyposażenie:  958 941,92 PLN.
   
 •  Zbiory biblioteczne: 61 849,62 PLN.

Stan na dzień  31.12.2020 roku.

Metryka
 • redaktor: Ewa Adamczyk
 • data utworzenia strony: 16-11-2021 | 14:04
 • data ostatniej modyfikacji: 17-11-2021 | 14:43